תרגול: וקטור אלגברי פעולות בסיסיות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
    דף נוסחאות 1    דף נוסחאות 2
   דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
פעולות
 
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
חינם חינם חינם 
  להלן הפתרונות המלאים

1.  הקדמה - מהו וקטור ומהו סקלר, סימון וקטור והעתקת וקטור

                                                                                                                                          בסעיף "1" אין שאלות לתרגל 
                                                                                                                מאחר וסעיף זה הוא רק רקע הדרכתי שנלמד קודם לכן בשיעור לסעיפים הבאים

2.

                  שאלה 1 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית 


3.
                  שאלה 2 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית 4.  חיבור וחיסור שני וקטורים

                  שאלה 3 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:
5.  כפל וקטור בסקלר

                  שאלה 4 ופתרון מלא     שאלה 5 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית  שאלה בסיסית  
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


6.
                  שאלה 6 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית  
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


7.
                  שאלה 7 ופתרון מלא     שאלה 8 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית  שאלה בסיסית  
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא


8.
                  שאלה 9 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית   
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


9.  
                  שאלה 10 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית   
לרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא


10.
שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא
שאלה בסיסיתקיץ 1996חורף 2012
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא


11.  

בסעיף זה אין שאלות
מאחר וסעיף זה הוא רק רקע הדרכתי לסעיפים הבאים12.

                  שאלה 14 ופתרון מלא     שאלה 15 ופתרון מלא     שאלה 16 ופתרון מלא
שאלה בסיסיתקיץ 2003קיץ 2008 מועד ב'
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלאשאלת בגרות עם פתרון מלא

סוף התרגול. בהצלחה!!!מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  • וקטור, וקטור אלגברי, שיעור בוידאו, הסבר וקטור, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית, חיבור וחיסור וקטורים, כפל וקטור בסקלר, שוויון וקטורים, וקטור אלגברי הסבר, וקטורים מתמטיקה 5 יחידות, וקטורים סיכום, וקטורים אלגברים סיכום, וקטורים 807 סיכום, וקטורים 582 סיכום, וקטורים מתמטיקה