וקטור אלגברי- מצבים הדדיים, חיתוכים ואנכיות
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן חוברת המסכמת את השיעור ודפי נוסחאות 
                 חוברת השיעור       דף נוסחאות 1       דף נוסחאות 2 
חוברת השיעור
וקטור אלגברי
מצבים הדדיים
דף נוסחאות לשיעור
הנוכחי וקטור אלגברי
מצבים הדדיים, אנכיות וחיתוכים
 דף נוסחאות מרוכז
לכל הנושא של הווקטורים
 
 
 

 

להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ האחרון.

1.  

                 הסבר    דוגמה 1    דוגמה 2
 קובץ 1, מצב  דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית
 הדדי בין שני ישרים  
  
  

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 
                 הסבר    דוגמה 3
 קובץ 2, מצב הדדי דוגמה בסיסית
 בין שני ישרים- חקירה 
 
 2.     
                 הסבר    דוגמה 4    דוגמה 5
 קובץ 3, מצב הדדי דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית
 בין ישר למישור  
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  
                 הסבר    דוגמה 6
 קובץ 4, מצב הדדי דוגמה בסיסית
 בין ישר למישור- חקירה 
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 3.
 

                 הסבר    דוגמה 7
 קובץ 5, מצב הדדי דוגמה בסיסית
 בין שני מישורים 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
                 דוגמה 8
 דוגמה בסיסית
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא


4.

                 הסבר ודוגמה 9
 דוגמה בסיסית
 חיתוך בין שני ישרים
 לרכישת הקורס המלא
 
                 הסבר ודוגמה 10    הסבר ודוגמה 11
 דוגמה בסיסית מציאת קודקוד בבסיס פירמידה
  חורף 2012
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  


                 הסבר ודוגמה 12    דוגמה 13    דוגמה 14
 קובץ 9, ישר חיתוך  דוגמה בסיסית דוגמה בסיסית
 בין שני מישורים  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא  
                 הסבר ודוגמה 15
 קובץ 10, חיתוך של
 3 מישורים מאונכים
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא


                 הסבר ודוגמה 16    הסבר ודוגמה 17
 קובץ 11, חיתוך של קובץ 12, מקרה נוסף
 שני ישרים מאונכים חיתוך ישרים מאונכים
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא 
                 הסבר ודוגמה 18
 קובץ 13, חיתוך של
 ישר או מישור עם הצירים
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא5.     
                 הסבר ודוגמה 19
 קובץ 14, בדיקה האם
 ישר מאונך למישור
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא
                 הסבר ודוגמה 20    דוגמה 21
 קובץ 15, בדיקת הימצאות דוגמה בסיסית
 נקודה על ישר או מישור 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא שאלת בגרות עם פתרון מלא
                 הסבר ודוגמה 22    הסבר ודוגמה 23
 קובץ 16, האם ארבע נקודות  קובץ 17, האם שלוש נקודות
 נמצאות על מישור אחד נמצאות על ישר אחד
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא 6.  

 
                 הסבר ודוגמה 24
 קובץ 18, מציאת שיעורי
 נקודה של גוף במרחב
 לרכישת הקורס המלא
 שאלת בגרות עם פתרון מלא7.  

 
                 הסבר ודוגמה 25    הסבר ודוגמה 26    הסבר ודוגמה 27    הסבר ודוגמה 28    הסבר ודוגמה 29    הסבר ודוגמה 30
 קובץ 19, מציאת  קובץ 20, בניית משוואה   קובץ 21, שוויון    קובץ 22 קובץ 23, הימצאות  קובץ 24, בניית משוואה
 נקודת קצה של וקטור על סמך אורך וקטור וקטורים/כפל וקטור בסקלר צמצום וקטור כיוון נקודה על מישור על סמך אנכיות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     

                 הסבר ודוגמה 31    הסבר ודוגמה 32    הסבר ודוגמה 33    הסבר ודוגמה 34    הסבר ודוגמה 35
 קובץ 25, משוואה בהינתן קובץ 26, משוואה בהינתן קובץ 26, משוואה בהינתן קובץ 27, משוואה בהינתן קובץ 28, הפעלת מספר
 ישר מקביל למישור ישר מוכל במישור ישר מאונך למישור מישור מקביל למישור כללים לבניית משוואות
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    8.  

                 הסבר ודוגמה 36
 קובץ 29, שאלות
 עם מנסרה ישרה
 לרכישת הקורס המלא
 
  


9.  
                 הסבר ודוגמה 37
 קובץ 30, שאלות עם
 אלמנט מטריגו במרחב
 לרכישת הקורס המלא
 
  

  


סוף השיעור. בהצלחה!!!


מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

מצב הדדי בין ישר למישור, מצב הדדי בין שני ישרים, מצב הדדי בין מישורים, מצב הדדי בין ישרים, נקודת חיתוך בין ישר למישור, ישר החיתוך בין מישורים, ישר מאונך למישור, מישורים מאונכים, מציאת אנך למישור, ישר מקביל למישור, מישורים מאונכים, מישורים מאונכים זה לזה, מציאת ישר החיתוך בין שני מישורים, מישור מאונך למישור, מציאת נורמל למישור


בהצלחה!!!