לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
  דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית 
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
    

להלן הפתרונות המלאים

  1.  

           

                הסבר     הסבר     הסבר     הסבר     הסבר     שאלה 1 ופתרון מלא     הסבר
 מערכת צירים X,Y סידור משוואת ישר
ומציאת השיפוע
 
 צורה גרפית של ישר ישר מאונך לציר X מציאת שיפוע ע"י 2
נקודות
 שאלת בסיס מציאת משוואת ישר
עפ"י שיפוע ונקודה
 חינם חינם  חינם חינם חינם חינם חינם
               
              
 שאלה 2 ופתרון מלא שאלה 3 ופתרון מלא    הסבר שאלה 4 ופתרון מלא  הסבר הסבר שאלה 5 ופתרון מלא
 שאלת בסיס  שאלת בסיס מציאת מרחק בין
2 נק'
 
 שאלת בסיס מרחק בין 2 נק' על
ישר המקביל לציר
 מציאת אמצע קטע
(או קצה קטע)
 שאלת בסיס
 חינם  חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
           

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                שאלה 6 ופתרון מלא     הסבר      שאלה 7 ופתרון מלא     שאלה 8 ופתרון מלא      הסבר     שאלה 9 ופתרון מלא      שאלה 10 ופתרון מלא
 שאלת בסיס  מציאת נקודת חיתוך שאלת בסיס  שאלת בסיס ישרים מקבילים ומאונכים שאלת בסיס שאלת בסיס
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
             
              
 שאלה 11 ופתרון מלא  שאלה 12 ופתרון מלא  הסבר שאלה 13 ופתרון מלא הסבר שאלה 14 ופתרון מלא  
 שאלת בסיס  שאלת בסיס  בדיקה האם נקודה
נמצאת על ישר
 שאלת בסיס  סימטריה במשפחת
המקביליות
 שאלת בסיס  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
        

2.  

            

                הסבר      שאלה 15 ופתרון מלא    שאלה 16 ופתרון מלא    שאלה 17 ופתרון מלא        שאלה 18 ופתרון מלא     שאלה 19 ופתרון מלא      שאלה 20 ופתרון מלא  
 משולשים ומרובעים בגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד א'
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2006 מועד ב'
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
 בגרות 4 יחידות
חורף 1991
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1989
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
                 

 

              

                הסבר     שאלה 21 ופתרון מלא    שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא      
 משולש שווה שוקיים שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
            


            

                הסבר     שאלה 25 ופתרון מלא    שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא      שאלה 28 ופתרון מלא     שאלה 29 ופתרון מלא     שאלה 30 ופתרון מלא  
 מקבילית בגרות 4 יחידות
קיץ 2006
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2008 מועד ב'
 בגרות 4 יחידות
חורף 1992
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1990
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2002
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד א'
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
                 

 

  
            

                הסבר     שאלה 31 ופתרון מלא    שאלה 32 ופתרון מלא    שאלה 33 ופתרון מלא     שאלה 34 ופתרון מלא     שאלה 35 ופתרון מלא 
 מלבן בגרות 4 יחידות
קיץ 2004 מועד ב'
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1993
 בגרות 4 יחידות
חורף 1988
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2001 מועד ב'
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
              

 

            

                הסבר     שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא    שאלה 38 ופתרון מלא     שאלה 39 ופתרון מלא      
 מעויין בגרות 4 יחידות
קיץ 2008
 בגרות 3 יחידות
חורף 2011
 בגרות 4 יחידות
חורף 1995
 בגרות
קיץ 1997
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
              

 

            

                הסבר     שאלה 40 ופתרון מלא    שאלה 41 ופתרון מלא    שאלה 42 ופתרון מלא     שאלה 43 ופתרון מלא     
 ריבוע בגרות 4 יחידות
חורף 1997
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1991
 בגרות 4 יחידות
חורף 1996
 בגרות 4 יחידות
 קיץ 2000
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
             

 

            

                הסבר     הסבר     
 טרפז דלתון 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
     

 

3.  

                שאלה 44 ופתרון מלא      שאלה 45 ופתרון מלא      שאלה 46 ופתרון מלא       שאלה 47 ופתרון מלא      שאלה 48 ופתרון מלא
 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2012
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         

                שאלה 49 ופתרון מלא     שאלה 50 ופתרון מלא     שאלה 51 ופתרון מלא              
 קיץ 2014 חורף 2015 קיץ 2015 מועד ב'    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
          

  

סוף התרגול. בהצלחה!!!
מה התרגול כולל?  

 להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית 4 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 4 יחידות, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית 804
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין