לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
     

להלן הפתרונות המלאים  


1.  
                  שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא      שאלה 6 ופתרון מלא     שאלה 7 ופתרון מלא 
 שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס  שאלון 003, בגרות 3-4 יחידות  בגרות 4 יחידות 
           קיץ 2005 מועד ב'  חורף 2003 
       
                


2.  

            

                  שאלה 8 ופתרון מלא     שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא      שאלה 11 ופתרון מלא      שאלה 12 ופתרון מלא      שאלה 13 ופתרון מלא       שאלה 14 ופתרון מלא
 שאלת בסיס שאלת בסיס  שאלת בסיס  שאלת בסיס  שאלת בסיס בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות
           חורף 2010  קיץ 2010 מועד ב'
       
                

                  שאלה 15 ופתרון מלא     שאלה 16 ופתרון מלא      
 שאלון 803, בגרות 3 יחידות  בגרות 4 יחידות   
 קיץ 2009 מועד א'  חורף 2002   
    
         
            

                  שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא    שאלה 19 ופתרון מלא      
 שאלת בסיס  שאלת בסיס  בגרות 4 יחידות  
     קיץ 1994  
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים 
          

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

            

                 שאלה 20 ופתרון מלא     שאלה 21 ופתרון מלא     שאלה 22 ופתרון מלא     שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא          שאלה 25 ופתרון מלא      שאלה 26 ופתרון מלא      
 שאלת בסיס  שאלת בסיס  בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 4 יחידות   
     חורף 2005  חורף 2006   חורף 2007   חורף 2008   קיץ 1996  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
                                   

                  שאלה 27 ופתרון מלא     שאלה 28 ופתרון מלא  
 בגרות 4 יחידות שאלון 804, בגרות 4 יחידות  
 חורף 1990  קיץ 2009 מועד ב'   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
         

            

                  שאלה 29 ופתרון מלא    שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא     שאלה 32 ופתרון מלא     שאלה 33 ופתרון מלא     
 שאלת בסיס   שאלת בסיס   שאלת בסיס   בגרות 4 יחידות   בגרות 4 יחידות    
       קיץ 2003  קיץ 1992  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
              

 

            

                  שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא    שאלה 36 ופתרון מלא     שאלה 37 ופתרון מלא           
 בגרות 4 יחידות עם שינוי  בגרות 3-4 יחידות שאלון 803, בגרות 3 יחידות בגרות 4 יחידות  
 קיץ 1995  קיץ 2007 מועד ב'  קיץ 2010  קיץ 1995   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
            
3.  

                  שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא     שאלה 41 ופתרון מלא     שאלה 42 ופתרון מלא      
 בגרות 3 יחידות שאלת בסיס  שאלון 003, בגרות 3 יחידות בגרות 3 יחידות בגרות 3 יחידות  
 חורף 2009   קיץ 2005 מועד א'  קיץ 2009  חורף 2011   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
              

 

4.  

                 שאלה 43 ופתרון מלא    שאלה 44 ופתרון מלא    שאלה 45 ופתרון מלא     שאלה 46 ופתרון מלא     שאלה 47 ופתרון מלא     שאלה 48 ופתרון מלא      שאלה 49 ופתרון מלא     
 בגרות 3 יחידות בגרות 4 יחידות עם שינוי בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות    
 קיץ 2007 מועד ב'  חורף 2003 חורף 1990 עם שינוי קיץ 2010 קיץ 1994  חורף 2000 קיץ 2001 מועד א'    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   
                  

                 שאלה 50 ופתרון מלא    שאלה 51 ופתרון מלא    שאלה 52 ופתרון מלא     שאלה 53 ופתרון מלא     שאלה 54 ופתרון מלא     שאלה 55 ופתרון מלא      שאלה 56 ופתרון מלא     שאלה 57 ופתרון מלא
 בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות  בגרות 4 יחידות
 קיץ 2003 מועד ב'  חורף 1989  חורף 2000 קיץ 2009 מועד א' חורף 2011 חורף 1993 קיץ 1988  קיץ 2010 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
               

5.  

                  שאלה 58 ופתרון מלא    שאלה 59 ופתרון מלא    שאלה 60 ופתרון מלא     שאלה 61 ופתרון מלא      שאלה 62 ופתרון מלא     
 בגרות 4 יחידות  בגרות 4 יחידות  בגרות 5 יחידות   בגרות 5 יחידות   בגרות 5 יחידות   
 קיץ 1993 קיץ 1994 קיץ 1981 קיץ 1982 חורף 1992 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
              

 

                  שאלה 63 ופתרון מלא                   
 בגרות 4 יחידות     
 חורף 1998    
 לרכישת הקורס המלא    
      

 

6.  

                  שאלה 64 ופתרון מלא    שאלה 65 ופתרון מלא    שאלה 66 ופתרון מלא    שאלה 67 ופתרון מלא    שאלה 68 ופתרון מלא    שאלה 69 ופתרון מלא    שאלה 70 ופתרון מלא    שאלה 71 ופתרון מלא
 קיץ 2011 חורף 2012 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2010 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         

                  שאלה 72 ופתרון מלא    שאלה 73 ופתרון מלא    שאלה 74 ופתרון מלא    שאלה 75 ופתרון מלא                
 קיץ 2015 קיץ 2016 קיץ 2016 מועד ב' חורף 2016    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
         

  

  

סוף התרגול . בהצלחה!!!

 


מה התרגול כולל?  

 להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית 4 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 4 יחידות, הנדסה אנליטית מעגל, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 003, גיאומטריה אנליטית 804
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין