בחזרה לבגרות במתמטיקה 4 יחידות
בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 804  

תרגול ושיעור מבגרויות: גיאומטריה אנליטית המעגל

ומקומות גיאומטריים

(התרגול כולל הסברים פשוטים וקלים ללימוד הנושא מרמת הבסיס עד רמת הבגרות

התרגול כמעט את כל שאלות הבגרות משנים 1988 עד 2014 עם פתרונות מלאים.  סה"כ 71 שאלות עם פתרונות מלאים

כולל:  שאלות בגרות מתכנית ישנה רמת 4 יחידות לימוד, שנים 1988-2004

שאלות בגרות משאלון 003 רמת 3-4 יח"ל, שנים  2004-2011

שאלות בגרות משאלון 804 רמת 4 יח"ל, שנים  2010- 2011 )

  
  

להלן השאלות עם פתרונות סופיים (מתחת הפתרונות המלאים ↓ )

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
   
  

 

  כדי לתרגל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ומודרכים: לחצו על השאלות, מהשאלה הראשונה עד האחרונה (ההתחלה בחינם)                                                      

 

          1.1 הקדמה משוואת המעגל ומציאת נקודות חיתוך של המעגל עם הצירים או עם ישר   

                  שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא      שאלה 6 ופתרון מלא     שאלה 7 ופתרון מלא 
 שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס שאלת בסיס  שאלון 003, בגרות 3-4 יחידות  בגרות 4 יחידות 
           קיץ 2005 מועד ב'  חורף 2003 
       
                 

        2.1 מציאת משוואת מעגל- כלל 1 נקודה על המעגל                   

                  שאלה 8 ופתרון מלא     שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא      שאלה 11 ופתרון מלא      שאלה 12 ופתרון מלא      שאלה 13 ופתרון מלא       שאלה 14 ופתרון מלא
 שאלת בסיס שאלת בסיס  שאלת בסיס  שאלת בסיס  שאלת בסיס בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות
           חורף 2010  קיץ 2010 מועד ב'
       
                

                  שאלה 15 ופתרון מלא     שאלה 16 ופתרון מלא      
 שאלון 803, בגרות 3 יחידות  בגרות 4 יחידות   
 קיץ 2009 מועד א'  חורף 2002   
    
         
        2.2 מציאת משוואת מעגל- כלל 2 מרכז המעגל  על ישר             

                  שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא    שאלה 19 ופתרון מלא      
 שאלת בסיס  שאלת בסיס  בגרות 4 יחידות  
     קיץ 1994  
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים 
          

 

        2.3 מציאת משוואת מעגל- כלל 3 קצות קוטר           

                 שאלה 20 ופתרון מלא     שאלה 21 ופתרון מלא     שאלה 22 ופתרון מלא     שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא          שאלה 25 ופתרון מלא      שאלה 26 ופתרון מלא      
 שאלת בסיס  שאלת בסיס  בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 4 יחידות   
     חורף 2005  חורף 2006   חורף 2007   חורף 2008   קיץ 1996  
                                   

                  שאלה 27 ופתרון מלא     שאלה 28 ופתרון מלא  
 בגרות 4 יחידות שאלון 804, בגרות 4 יחידות  
 חורף 1990  קיץ 2009 מועד ב'   
         

 

        2.4 מציאת משוואת מעגל- כלל 4 השקה לצירים            

                  שאלה 29 ופתרון מלא    שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא     שאלה 32 ופתרון מלא     שאלה 33 ופתרון מלא     
 שאלת בסיס   שאלת בסיס   שאלת בסיס   בגרות 4 יחידות   בגרות 4 יחידות    
       קיץ 2003  קיץ 1992  
              

 

       2.5  מציאת משוואת מעגל- כלל 5 ישר משופע המשיק למעגל  

                  שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא    שאלה 36 ופתרון מלא     שאלה 37 ופתרון מלא           
 בגרות 4 יחידות עם שינוי  בגרות 3-4 יחידות שאלון 803, בגרות 3 יחידות בגרות 4 יחידות  
 קיץ 1995  קיץ 2007 מועד ב'  קיץ 2010  קיץ 1995   
            
       3. שאלות על הקוטר ועל משיק  למעגל  

                  שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא     שאלה 41 ופתרון מלא     שאלה 42 ופתרון מלא      
 בגרות 3 יחידות שאלת בסיס  שאלון 003, בגרות 3 יחידות בגרות 3 יחידות בגרות 3 יחידות  
 חורף 2009   קיץ 2005 מועד א'  קיץ 2009  חורף 2011   
              

 

       4. משולשים או מרובעים חסומים במעגל

                 שאלה 43 ופתרון מלא    שאלה 44 ופתרון מלא    שאלה 45 ופתרון מלא     שאלה 46 ופתרון מלא     שאלה 47 ופתרון מלא     שאלה 48 ופתרון מלא      שאלה 49 ופתרון מלא     
 בגרות 3 יחידות בגרות 4 יחידות עם שינוי בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 3-4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות    
 קיץ 2007 מועד ב'  חורף 2003 חורף 1990 עם שינוי קיץ 2010 קיץ 1994  חורף 2000 קיץ 2001 מועד א'    
                  

                 שאלה 50 ופתרון מלא    שאלה 51 ופתרון מלא    שאלה 52 ופתרון מלא     שאלה 53 ופתרון מלא     שאלה 54 ופתרון מלא     שאלה 55 ופתרון מלא      שאלה 56 ופתרון מלא     שאלה 57 ופתרון מלא
 בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות בגרות 4 יחידות  בגרות 4 יחידות
 קיץ 2003 מועד ב'  חורף 1989  חורף 2000 קיץ 2009 מועד א' חורף 2011 חורף 1993 קיץ 1988  קיץ 2010 מועד ב'
               

       5. מקום גיאומטרי

                  שאלה 58 ופתרון מלא    שאלה 59 ופתרון מלא    שאלה 60 ופתרון מלא     שאלה 61 ופתרון מלא      שאלה 62 ופתרון מלא     
 בגרות 4 יחידות  בגרות 4 יחידות  בגרות 5 יחידות   בגרות 5 יחידות   בגרות 5 יחידות   
 קיץ 1993 קיץ 1994 קיץ 1981 קיץ 1982 חורף 1992 
              

 

                  שאלה 63 ופתרון מלא                   
 בגרות 4 יחידות     
 חורף 1998    
      

 

       6. שאלות מבגרויות אחרונות

                  שאלה 64 ופתרון מלא    שאלה 65 ופתרון מלא    שאלה 66 ופתרון מלא    שאלה 67 ופתרון מלא    שאלה 68 ופתרון מלא    שאלה 69 ופתרון מלא    שאלה 70 ופתרון מלא    שאלה 71 ופתרון מלא
 קיץ 2011 חורף 2012 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 קיץ 2013 קיץ 2010 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
         

  

  

סוף התרגול . בהצלחה!!!

 

מה התרגול כולל?  

 להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

גיאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה אנליטית
הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית 4 יחידות, הנדסה אנליטית הסבר
הנדסה אנליטית 804, גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, גיאומטריה אנליטית בגרות
גיאומריה אנליטית מרחק בין נקודות,
גיאומטריה אנליטית מציאת נקודה, גיאומטריה אנליטית מרובעים, גיאומטריה אנליטית 804, הנדסה אנליטית נוסחאות
הנדסה אנליטית, 4 יחידות, הנדסה אנליטית מעגל, הנדסה אנליטית של הקו הישר, הנדסה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית, גאומטריה אנליטית, הנדסה אנליטית, משולש מרובע, הנדסה אנליטית נוסחאות הנדסה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית 003, גיאומטריה אנליטית 804
משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, שיפוע של ישר על פי שתי נקודות, מציאת משואת ישר , מרחק בין שתי נקודות, מציאת שטח משולש, מציאת שטח מקבילית, מלבן, מעוין