לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


          חוברת השאלות
(חוברת התרגול
)
חינם
     דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
חינם
  

להלן הפתרונות המלאים


1. 
          הסבר
     שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     הסבר     שאלה 3 ופתרון מלא     הסבר     שאלה 4 ופתרון מלא
 משוואה והגדרת פרבולה  שאלת בסיס שאלת בסיס משוואה וציור פרובלה שאלת בסיס  הגדרת פרבולה  שאלת בסיס
 חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם
       
              
 הסבר שאלה 5 ופתרון מלא הסבר שאלה 5 ופתרון מלא הסבר שאלה 6 ופתרון מלא הסבר
 חיתוך של ישר עם פרבולה  שאלת בסיס  חיתוך של ישר עם פרבולה
חקירה
 
 שאלת בסיס  מציאת משוואת משיק שאלת בסיס מציאת שיפוע משיק
 חינם חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
       
              
 שאלה 7 ופתרון מלא         
 שאלת בסיס          
 חינם לחברים            
          


 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

           הסבר     שאלה 8 ופתרון מלא     הסבר      
 מציאת משוואה נורמל
לפרבולה
 שאלתת בסיס הערות נוספות
והגדרות פרבולה
      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא      
         
2. 

 
          הסבר     שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא     שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא     תזכורת     שאלה 13 ופתרון מלא
 שלבי עבודה   בגרות קיץ 1984 בגרות חורף 1971 בגרות סתיו 1974  בגרות חורף 1970  מרחק נקודה מישר   בגרות קיץ 1991
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
3. 
          הסבר     תזכורת
     שאלה 14 ופתרון מלא     תזכורת     שאלה 15 ופתרון מלא     הסבר     שאלה 16 ופתרון מלא
 שלבי עבודה  מציאת אמצע קטע
 בגרות סתיו 1967  מציאת מרחק בין ישרים  בגרות סתיו 1969  מציאת משוואת נורמל  בגרות קיץ 1986
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
              
 שאלה 17 ופתרון מלא הסבר שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא תזכורת שאלה 20 ופתרון מלא תזכורת
 בגרות קיץ 1990  מרחק נקודה מהמדריך בגרות חורף 1989  בגרות חורף 1991  מרחק נקודה מישר בגרות קיץ 1970  שיפוע ישר עפ"י נקודות
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
              
 שאלה 21 ופתרון מלא שאלה 22 ופתרון מלא תזכורת שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
 שאלה בסיסית  בגרות אביב 1968  ישרים מאוניכם  שאלה בסיסית  בגרות קיץ 1987  בגרות אביב 1974  בגרות קיץ 1993
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         
              
 תזכורת שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא תזכורת שאלה 29 ופתרון מלא תזכורת שאלה 30 ופתרון מלא
 מציאת אמצע קטע בגרות קיץ 1989  בגרות קיץ 2011
מועד ב'
 מציאת שיפוע ע"י
ישר וזווית
 שאלה בסיסית  מרחק נקודה מהמדריך בגרות קיץ 1969
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        
              
 שאלה 31 ופתרון מלא            
 בגרות קיץ 1972             
 לרכישת הקורס המלא            
             
4. 

          הסבר     שאלה 32 ופתרון מלא    
 שלבי עבודה  בגרות חורף 2009  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
   
5. 
          הסבר     שאלה 33 ופתרון מלא    
 חיתוך מעגל עם פרבולה  שאלה בסיסית  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
   
6. 
          הסבר     שאלה 34 ופתרון מלא     שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא
 שלבי עבודה  בגרות סתיו 1972  בגרות סתיו 1970  בגרות חורף 1976   בגרות חורף 2009
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     
7. 
          הסבר     שאלה 38 ופתרון מלא     שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא     
 שלבי עבודה  בגרות חורף 1978  בגרות חורף 2012  בגרות סתיו 1972  בגרות קיץ 2006
מועד ב'
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
       8. 
          שאלה 42 ופתרון מלא     שאלה 43 ופתרון מלא     שאלה 44 ופתרון מלא     שאלה 45 ופתרון מלא     שאלה 46 ופתרון מלא     שאלה 47 ופתרון מלא
 קיץ 2012 חורף 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב' קיץ 2016 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

סוף התרגול. בהצלחה!!!
 

מידע על התרגול הנוכחי "גיאומטריה אנליטית פרבולה" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)


מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

משתמש יקר חלק הקבצים בסעיף 1  של השיעור התעדכנו
גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית הסבר, גיאומטריה אנליטית נוסחאות, דפי נוסחאות גיאומטריה אנליטית, נוסחאות גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית תרגילים
גיאומטריה אנליטית פתרונות ותרגילים, גיאמטריה אנליטית בגרות תרגילים, גיאומטריה אנליטית 5 יחידות, גיאומטריה אנליטית 807, גיאומטריה אנליטית בגרות 5 יחידות
הנדסה אנליטית, הנדסה אנליטית הסבר, הנדסה אנליטית נוסחאות, דפי נוסחאות הנדסה אנליטית, נוסחאות הנדסה אנליטית, הנדסה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית
פתרונות ותרגילים, הנדסה אנליטית בגרות תרגילים, הנדסה אנליטית 5 יחידות, הנדסה אנליטית 807, הנדסה אנליטית בגרות 5 יחידות
גיאומטריה אנליטית פרבולה, מקומות גיאומטריים פרבולה, הנדסה אנליטית פרבולה, פרבולה מקום גיאומטרי, פרבולה כמקום גיאומטרה, גיאומטריה אנליטית פרבולה תרגילים
הנדאה אנליטית משיק לפרבולה, פרבולה כמקום גיאומטרי, הנדסה אנליטית פרבולה