לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


            חוברת השאלות
(חוברת והתרגול)
      דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
  חינם  חינם
  

להלן הפתרונות המלאים

 

1.        ראו הסברים ב" חוברת הסברים ושאלות השיעור והתרגול" הנמצאת למעלה ↑
2.       בשאלות הבאות נתמקד בכללים של: נקודה על מעגל, מעגל המשיק לישרים אופקיים/ישרים אנכיים, שני מעגלים המשיקים זה לזה

            שאלה 1 ופתרון מלא      שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא       שאלה 4 ופתרון מלא       שאלה 5 ופתרון מלא       שאלה 6 ופתרון מלא       שאלה 7 ופתרון מלא 
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1980
 בגרות 5 יחידות
חורף 1969
 בגרות 5 יחידות
חורף 2001
 בגרות 5 יחידות
חורף 2003
 בגרות 5 יחידות
חורף 2001
 בגרות 5 יחידות
אביב 1967
 בגרות 5 יחידות
חורף 2005
 
 חינם חינם חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים 
             


 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

     בשאלות הבאות נתמקד בכללים של: פיתגורס, אמצע קטע, חלוקת קטע ביחס נתון, נקודה על מעגל
            שאלה 8 ופתרון מלא       שאלה 9 ופתרון מלא      שאלה 10 ופתרון מלא       שאלה 11 ופתרון מלא       שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא      שאלה 14 ופתרון מלא 
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2005
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1982
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2001
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1981
 בגרות 5 יחידות
חורף 1996
 בגרות 5 יחידות
חורף 2006
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2010 ב'
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
                   בשאלות הבאות נתמקד בכלל של: משיק משופע למעגל
 

            שאלה 15 ופתרון מלא       
 בגרות 5 יחידות
חורף 2010
       
 לרכישת הקורס המלא       
             בשאלות הבאות נתמקד בכלל של: ישרים מקבילים וישרים מאונכים

            שאלה 16 ופתרון מלא       שאלה 17 ופתרון מלא     
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1998
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2008
     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
        
3. 

    בשאלות הבאות נתמקד בכללים של: ישרים מקבילים וישרים מאונכים, מציאת שיפוע על פי 2 נקודות

           שאלה 18 ופתרון מלא       שאלה 19 ופתרון מלא       שאלה 20 ופתרון מלא       שאלה 21 ופתרון מלא       שאלה 22 ופתרון מלא 
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2007
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2007 ב מיוחד
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1996
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1999
 בגרות 5 יחידות
חורף 1991
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
              בשאלה 23 נתמקד בכלל של פיתגורס ובשאלה 24 נתמקד בנתון ספיציפי

            שאלה 23 ופתרון מלא       פתרון שאלה 24 ופתרון מלא     
 בגרות 5 יחידות
חורף 1992
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1989
     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
        
4.      בשאלות 25-27 נתמקד בכללים של: ישרים מקבילים וישרים מאונכים, מציאת שיפוע של ישר על פי 2 נקודות ועל סמך זווית מציאת משוואת משיק לפרבולה ומציאת שיפוע של משיק לפרבולה
    
    בשאלה 28 נתמקד בכללים של: מעגל המשיק לצירים, שני מעגלים המשיקים זה לזה, מציאת משוואת משיק לפרבולה

             שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא  
 בגרות 5 יחידות
קיץ 2006
 בגרות 5 יחידות
חורף 2011
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1995
 בגרות 5 יחידות
קיץ 1988
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
          

4. 

            שאלה 29 ופתרון מלא       שאלה 30 ופתרון מלא     
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1993
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1994
     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא     
        

 

5. 

            שאלה 31 ופתרון מלא       שאלה 32 ופתרון מלא       שאלה 33 ופתרון מלא       שאלה 34 ופתרון מלא       שאלה 35 ופתרון מלא
 קיץ 2009 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2010 קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ג'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

  

סוף השיעור והתרגול

 בהצלחה!!!

 

מידע על השיעור ותרגול הנוכחי "גיאומטריה אנליטית מקומות גיאומטריים" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג)מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

מקומות גיאומטריים שאלון 807, מקומות גיאומטריים הסבר, מקומות גיאומטריים נוסחאות, מקומות גיאומטריים תרגילים מבגרויות עם פתרונות מלאים, מקומות גיאומטריים שיעור, מקומות גיאומטריים תרגול