לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

            חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      דף נוסחאות גיאומטריה אנליטית
 חינם חינם
   


להלן הפתרונות המלאים


חלק 1 -  לימוד ותרגול עד רמת 4 יחידות 0.  
              הסבר     שאלה 1 ופתרון מלא      שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא
 הקדמה
חינם
 שאלת בסיס 
חינם
 שאלת בסיס 
חינם
 שאלת בסיס 
חינם
      
1.  
              הסבר    שאלה 4 ופתרון מלא     הסבר    שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא    שאלה 7 ופתרון מלא     
 חיתוך מעגל עם
הצירים
  שאלת בסיס חיתוך ישר עם
המעגל
 שאלת בסיס בגרות 4 יחידות
קיץ 2005 מועד ב' 
 בגרות 4 יחידות 
חורף 2003
  
 חינם חינם חינם חינם חינם חינם  
          
 2.  
              הסבר     שאלה 8 ופתרון מלא     הסבר
 משוואת המעגל
חינם לחברים
 שאלת בסיס 
חינם לחברים
 שלבי עבודה
חינם לחברים
     

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:    
              הסבר     שאלה 9 ופתרון מלא      שאלה 10 ופתרון מלא      שאלה 11 ופתרון מלא      שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא       שאלה 14 ופתרון מלא 
 כלל 1: נקודה
על מעגל
 שאלת בסיס
 שאלת בסיס
 שאלת בסיס
 שאלת בסיס
 בגרות 4 יחידות
חורף 2010
 
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
              
               
 שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא           
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
  
 בגרות 4 יחידות 
חורף 2002 
           
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא           
                   
              הסבר     שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא      שאלה 19 ופתרון מלא  
 כלל 2: מרכז
המעגל על ישר
 שאלת בסיס 
 שאלת בסיס 
 בגרות 4 יחידות 
קיץ 1994 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
     
    

              הסבר     שאלה 20 ופתרון מלא    שאלה 21 ופתרון מלא     שאלה 22 ופתרון מלא       שאלה 23 ופתרון מלא      שאלה 24 ופתרון מלא      שאלה 25 ופתרון מלא          
 כלל 3: קצות הקוטר שאלת בסיס 
  שאלת בסיס 
 בגרות 4 יחידות
חורף 2005
 
 בגרות 4 יחידות
חורף 2006
  
 בגרות 4 יחידות
חורף 2007
  
 בגרות 4 יחידות
חורף 2008
  
      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא      
                 
                    
 שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 28 ופתרון מלא              
 בגרות 4 יחידות 
קיץ 1996 
 
 בגרות 4 יחידות
חורף 1990
 
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2009 מועד ב'
 
              
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא              
                 
    
              הסבר     שאלה 29 ופתרון מלא    שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא     שאלה 32 ופתרון מלא     שאלה 33 ופתרון מלא  
 כלל 4: מעגל
המשיק לצירים
 שאלת בסיס    שאלת בסיס    שאלת בסיס   בגרות 4 יחידות  
קיץ 2003
 
 בגרות 4 יחידות  
קיץ 1992
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
             
    

              הסבר     שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא    שאלה 36 ופתרון מלא     שאלה 37 ופתרון מלא      
 כלל 5: משיק
משופע למעגל
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1995
 
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
 
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2010
 
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1995
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
             
3.  

              הסבר     שאלה 38 ופתרון מלא    הסבר     שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא     שאלה 41 ופתרון מלא     שאלה 42 ופתרון מלא      
 כלל 4: קוטר בגרות 3 יחידות
חורף 2009
 כלל 5: משיק
משופע למעגל
 שאלת בסיס  בגרות 3 יחידות
קיץ 2005 מועד א'
 
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2009
 
 בגרות 3 יחידות
חורף 2011
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
                

 

4.  

 

              הסבר     שאלה 43 ופתרון מלא    שאלה 44 ופתרון מלא    הסבר     שאלה 45 ופתרון מלא     שאלה 46 ופתרון מלא     שאלה 47 ופתרון מלא                  
 מעגל חוסם מרובע/
משולש
 בגרות 3 יחידות
קיץ 2007 מועד ב'
 
 בגרות 4 יחידות 
חורף 2003
 מיתר וזווית היקפית בת
90 מעלות
 בגרות 4 יחידות 
חורף 1990 עם שינוי
 בגרות 4 יחידות 
קיץ 2010
 בגרות 4 יחידות 
קיץ 1994
 
       
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא       
               
     
                     
 שאלה 48 ופתרון מלא שאלה 49 ופתרון מלא שאלה 50 ופתרון מלא שאלה 51 ופתרון מלא שאלה 52 ופתרון מלא שאלה 53 ופתרון מלא שאלה 54 ופתרון מלא       
 בגרות 4 יחידות
חורף 2000
 בגרות 4 יחידות 
קיץ 2001 מועד א' 
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2003 מועד ב'
 
 בגרות 4 יחידות
חורף 1989
 
 בגרות 4 יחידות
חורף 2000
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2009 מועד א'
 בגרות 4 יחידות
חורף 2011
       
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא       
                 
                     
 שאלה 55 ופתרון מלא שאלה 56 ופתרון מלא שאלה 57 ופתרון מלא               
 בגרות 4 יחידות
חורף 1993
 בגרות 4 יחידות
קיץ 1988
 
 בגרות 4 יחידות
קיץ 2010 מועד ב'
               
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא               
                  

 חלק 2-  לימוד ותרגול רמת 5 יחידות5.  
              הסבר                   
 תזכורת- שלבי עבודה
מציאת משוואת מעגל
    
 לרכישת הקורס המלא    
          
              הסבר      שאלה 58 ופתרון מלא      שאלה 59 ופתרון מלא      שאלה 60 ופתרון מלא      שאלה 61 ופתרון מלא      שאלה 62 ופתרון מלא      שאלה 63 ופתרון מלא  
 כלל 6- משיק משופע
למעגל- מרחק נק מישר
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1977
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1979
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1979
 בגרות 5 יחידות 
אביב 1967
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1968
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1974
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
       

                
 שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא שאלה 68 ופתרון מלא      
 בגרות 5 יחידות 
סתיו 1974
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1983
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1978
 בגרות 5 יחידות 
חורף 2007
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1994
      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא      
            
    
              הסבר     שאלה 69 ופתרון מלא     
 כלל 7- 2 מעגלים
משיקים זה לזה
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1979
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
    
    
              הסבר     שאלה 70 ופתרון מלא     שאלה 71 ופתרון מלא
 כלל 8- תכונות
גיאומטריות של משולש
ישר זווית
 בגרות 5 יחידות 
אביב 1974
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1981
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

6.  
              הסבר     שאלה 72 ופתרון מלא    שאלה 73 ופתרון מלא     שאלה 74 ופתרון מלא     שאלה 75 ופתרון מלא     שאלה 76 ופתרון מלא     שאלה 77 ופתרון מלא          
 שלבי עבודה מציאת
משוואת משיק
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1977
 בגרות 5 יחידות 
אביב 1968
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1972
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 2006
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1973
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1973
      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא      
                 
                    
 שאלה 78 ופתרון מלא                  
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 2005 מועד ב'
                  
 לרכישת הקורס המלא                  
  
 
              

7.  
              הסבר     שאלה 79 ופתרון מלא     שאלה 80 ופתרון מלא     שאלה 81 ופתרון מלא     שאלה 82 ופתרון מלא     שאלה 83 ופתרון מלא
 שלבי עבודה מעגל
חסום במשולש
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1971
 בגרות 5 יחידות 
אביב 1967
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1984
 בגרות 5 יחידות 
סתיו 1968
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1986
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       

8.  
              הסבר     שאלה 84 ופתרון מלא     שאלה 85 ופתרון מלא     הסבר      שאלה 86 ופתרון מלא
 שלבי עבודה מעגל
חסום בריבוע
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1976
 בגרות 5 יחידות 
חורף 1970/1989
 שלבי עבודה מעגל
חסום במעוין
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1981
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      
9.  
              הסבר     שאלה 87 ופתרון מלא     שאלה 88 ופתרון מלא
 מעגל חוסם מרובע/
משולש
 בגרות 5 יחידות 
אביב 1975
 בגרות 5 יחידות 
קיץ 1975
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    10.  

              שאלה 89 ופתרון מלא    שאלה 90 ופתרון מלא     שאלה 91 ופתרון מלא     שאלה 92 ופתרון מלא     
 חורף 2010 חורף 2015 חורף 2016 קיץ 2016 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
       

סוף השיעור והתרגול . בהצלחה!!!
 

מה התרגול כולל?

להלן פירוט פורמלי- ניתן לדלג עליו

גיאומטריה אנליטית,גיאומטריה אנליטית הסבר גיאומטריה אנליטית תרגילים, גיאומטריה אנליטית תרגילים ופתרונות, גיאומטריה אנליטית נוסחאות,
נוסחאות גיאומטריה אנליטית, גיאומטריה אנליטית 5 יחידות גיאומטריה אנליטית 807 , גיאומטריה אנליטית בגרות 5 יחידות
הנדסה אנליטית, הנדסה אנליטית הסבר, הנדסה אנליטית תרגילים, הנדסה אנליטית תרגילים ופתרונות, הנדסה אנליטית נוסחאות, נוסחאות הנדסה
אניליטית, הנדסה אנליטית 5 יחידות, הנדסה אניליטית 807, הנדסה אנליטית בגרות 5 יחידות
גיאומטריה אנליטית מעגלים, גיאומטריה אנליטית מעגל, גיאומטריה אנליטית מעגל הסבר, גיאומטריה אנליטית מעגל משיק, גיאומטריה אנליטית משוואת
מעגל, גיאומטריה אנליטית מעגל תרגילים, גיאומטריה אנליטית קוטר מעגל, גיאומטריה אנליטית משוואת משיק, גיאומטריה אנליטית משולשים חסומים במעגל
גיאומטריה אנליטית מרובעים חסומים במעגל
הנדסה אנליטית מעגלים, הנדסה אנליטית מעגל, הנדסה אנליטית מעגל הסבר, הנדסה אניליטת משוואת מעגל, הנדסה אנליטית מעגל תרגילים, הנדסה
אניליטת קוטר מעגל, הנדסה אנילטית משוואת משיק, הנדסה אנליטת משולש חסום במעגל, הנדסה אנליטית מרובע חסום במעגל