לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 
 
 החוברת כוללת הסברים
קלים ופשוטים בשיטה של צעד אחר צעד
 
  
   
 


  

להלן הפתרונות המלאים
1.  

                        הסבר   שאלה 1 ופתרון מלא    שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא     שאלה 4 ופתרון מלא    שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא 
 בעיות קיצון עם גרף  קיץ 1990 חורף 2001 קיץ 1997 קיץ 2002 חורף 1999 חורף 1985
   פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית שורש  פונקצית מנה  פונקצית מנה  פונקצית רב איבר (פולינום)
        
              


                        שאלה 7 ופתרון מלא    שאלה 8 ופתרון מלא      הסבר    שאלה 9 ופתרון מלא    שאלה 10 ופתרון מלא    שאלה 11 ופתרון מלא    שאלה 12 ופתרון מלא 
 חורף 1985 קיץ 2008 מועד ב'קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו בעיות קיצון
עם 2 גרפים
 
 חורף 1998 קיץ 1994 קיץ 1985קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קיץ 1992קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
 פונקצית מנה  פונקצית לן - ראו הערה   פונקצית שורש  פונקצית שורש  פונקציה מעריכית- ראו הערה  פונקציה מעריכית- ראו הערה
        
        


                        שאלה 13 ופתרון מלא    שאלה 14 ופתרון מלא     שאלה 15 ופתרון מלא    שאלה 16 ופתרון מלא    תזכורת    שאלה 17 ופתרון מלא    שאלה 18 ופתרון מלא 
 קיץ 2001 מועד ב'קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו חורף 1996 קיץ 1998 קיץ 2008 מועד ב' קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו הנדסה אנליטית קיץ 2003 חורף 1993
 פונקציה מעריכית- ראו הערה פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית לן - ראו הערה   פונקצית מנה  פונקצית מנה 
    חינם לחברים חינם לחברים  חינם לחברים חינם לחברים
              


                        שאלה 19 ופתרון מלא    שאלה 20 ופתרון מלא      שאלה 21 ופתרון מלא 
 קיץ 2001 חורף 1989 קיץ 1995
 פונקצית שורש  פונקצית שורש  פונקצית שורש
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
    

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.  

                           תזכורת    שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא     שאלה 24 ופתרון מלא    שאלה 25 ופתרון מלא    שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא 
  צורות גיאומטריות  קיץ 2002 מועד ב' קיץ 1993 קיץ 2001 מועד ב' קיץ 2009 מועד ב' חורף 1997 חורף 2003
    פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום)  פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית שורש
  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
               


                        שאלה 28 ופתרון מלא    שאלה 29 ופתרון מלא     שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא    שאלה 32 ופתרון מלא    שאלה 33 ופתרון מלא 
 קיץ 2000 קיץ 1988 חורף 1988 קיץ 1992 קיץ 1982 חורף 1989
 פונקצית שורש  פונקצית שורש   פונקצית שורש  פונקצית שורש  פונקצית שורש עם מנה פונקצית שורש
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
             


                        שאלה 34 ופתרון מלא  שאלה 35 ופתרון מלא     שאלה 36 ופתרון מלא     תזכורת    שאלה 37 ופתרון מלא    שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא 
 חורף 1990    חורף 1995 קיץ 2009 מועד א' דמיון משולשים
ומשפט תאלס
 
 קיץ 1999 חורף 2000 קיץ 1996
 פונקצית שורש  פונקצית שורש  פונקצית רב איבר (פולינום)   פונקצית מנה פונקצית מנה פונקצית רב איבר (פולינום)
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
              


                        שאלה 40 ופתרון מלא    תזכורת     שאלה 40 נוספת ופתרון מלא
 קיץ 1991 משפט חוצה זווית  חורף 1998 (מנה)
 פונקצית מנה    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא  
                   

 

 

3.  
                        שאלה 41 ופתרון מלא    שאלה 42 ופתרון מלא  קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
 חורף 2002 קיץ 1984
 פונקצית מנה פונקצית רב איבר (פולינום)
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
  

 

 

4.  
                           הסבר    שאלה 43 ופתרון מלא    שאלה 44 ופתרון מלא     שאלה 45 ופתרון מלא    שאלה 46 ופתרון מלא    שאלה 47 ופתרון מלא    שאלה 48 ופתרון מלא 
  בעיות עם מספרים  פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום)
  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
               


                        שאלה 49 ופתרון מלא    שאלה 50 ופתרון מלא     שאלה 51 ופתרון מלא    שאלה 52 ופתרון מלא 
 פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית שורש
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
          

 

 

5.  

                           הסבר     שאלה 53 ופתרון מלא    שאלה 54 ופתרון מלא     שאלה 55 ופתרון מלא 
  בעיות קיצון כלכליות   פונקצית מנה פונקצית מנה פונקצית רב איבר (פולינום)
  לרכישת הקורס המלא   לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        

 

6.  


                           הסבר תיבה (בסיס מלבן)   שאלה 56 ופתרון מלא    הסבר תיבה (בסיס ריבוע)
  תיבה עם בסיס מלבן  פונקצית רב איבר (פולינום) תיבה עם בסיס ריבוע
  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    


                           שאלה 57 ופתרון מלא     שאלה 58 ופתרון מלא    שאלה 59 ופתרון מלא    שאלה 60 ופתרון מלא     הסבר קובייה    שאלה 61 ופתרון מלא 
  פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית מנה פונקצית רב איבר (פולינום)   קובייה  פונקצית חזקה על ביטוי מורכב
  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא   לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא
              


                           הסבר גליל ישר    שאלה 62 ופתרון מלא    שאלה 63 ופתרון מלא     שאלה 64 ופתרון מלא    שאלה 65 ופתרון מלא    שאלה 66 ופתרון מלא    שאלה 67 ופתרון מלא 
  גליל ישר  פונקצית רב איבר (פולינום)  פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית מנה פונקצית רב איבר (פולינום)  פונקצית רב איבר (פולינום)
  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
               


                           הסבר חרוט ישר    שאלה 68 ופתרון מלא    שאלה 69 ופתרון מלא 
  חרוט ישר פונקצית רב איבר (פולינום) פונקצית רב איבר (פולינום)
  לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    

 

7.  

                        שאלה 70 ופתרון מלא    שאלה 71 ופתרון מלא     שאלה 72 ופתרון מלא    שאלה 73 ופתרון מלא    שאלה 74 ופתרון מלא    שאלה 75 ופתרון מלא 
 קיץ 2009 חורף 2010קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו חורף 2011קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו קיץ 2011קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו חורף 2012 חורף 2012
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
             

                        שאלה 76 ופתרון מלא    שאלה 77 ופתרון מלא     שאלה 78 ופתרון מלא    שאלה 79 ופתרון מלא    שאלה 80 ופתרון מלא    שאלה 81 ופתרון מלא 
 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2013 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 קיץ 2009
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
            

                        שאלה 82 ופתרון מלא   שאלה 83 ופתרון מלא   שאלה 84 ופתרון מלא   שאלה 85 ופתרון מלא   שאלה 86 ופתרון מלא   שאלה 87 ופתרון מלא
 חורף 2010 קיץ 2009 מועד ב' קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג' חורף 2016
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
      

                        שאלה 88 ופתרון מלא   שאלה 89 ופתרון מלא   שאלה 90 ופתרון מלא      
 קיץ 2016 חורף 2015 קיץ 2015 מועד ב'  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
     

בהצלחה!!!

 


 

הצמצום החל מבגרות קיץ 2011:  כל התרגול הזה נשאר החל מקיץ 2011   (הערה תקפה לשאלונים 004, 804, 805, 006, 806, 807)                                                        

 כמות שאלות בגרות:  42 שאלות בגרות ברמת 4 יח"ל + 27 שאלות בגרות ברמת 3-4 יח"ל .  לכל השאלות פתרונות מלאים למעט  בעיות הקיצון עם פונקציות השורש .

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו

  •  בעיות  קיצון. בעיות אלו מכונות בצורה מדויקת יותר בעיות ערך קיצון או בעיות קיצון מילוליות .גם מקובל לכנות  בעיות אלו בשם בעיות מינימום מקסימום.
  • לבעיות קיצון יש סוגים רבים: בעיות קיצון עם גרפים, בעיות קיצון בהנדסת המישור כלומר בעיות קיצון גיאומטריות, בעיות קיצון בהדסת המרחב, בעיות קיצון כלכליות ועוד.
  • התרגול כולל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים  (התרגול של בעיות הקיצון הכלכליות, ובעיות קיצון בהדסת המרחב הוא ברמת 003)
  • לבעיות קיצון עם פונקצית שורש טרם הועלו פתרונות מלאים

 

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.