לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

              חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      סיכום של כל הנושא הנוכחי
 
 מאגר משרד החינוך 

 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
       להלן הפתרונות המלאים

1. 
               שאלה 1 ופתרון מלא      שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא      שאלה 6 ופתרון מלא      שאלה 7 ופתרון מלא  
 שאלה 1 מהמאגר 801   שאלה 2 מהמאגר 801 
 שאלה 3 מהמאגר 801 
 שאלה 4 מהמאגר 801 
 שאלה 14 מהמאגר 801 
 שאלה 11 מהמאגר 801 
 שאלה 5 מהמאגר 801 
  
 חינם חינם חינם חינם חינם חינם חינם  
           
 

 

              
 שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא         
 שאלה 6 מהמאגר 801 
 שאלה 12 מהמאגר 801 
 שאלה 27 מהמאגר 801 
 שאלה 28 מהמאגר 801 
     
 חינם חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים        
         

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא  שאלה 14 ופתרון מלא 
 שאלה 15 מהמאגר 801 
 שאלה 16 מהמאגר 801 
 שאלה 17 מהמאגר 801 
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
    


 

2.  
               שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא      שאלה 17 ופתרון מלא      שאלה 18 ופתרון מלא      שאלה 19 ופתרון מלא      שאלה 20 ופתרון מלא      שאלה 21 ופתרון מלא  
 שאלה 34 מהמאגר 801 עם שינוי
 שאלה 7 מהמאגר 801 
 שאלה 9 מהמאגר 801 
 שאלה 26 מהמאגר 801 
 שאלה 13 מהמאגר 801 
 שאלה 18 מהמאגר 801 
 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
שאלה 20 מהמאגר 801 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
           
 

 

              
 שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא  שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא     
 שאלה 21 מהמאגר 801 
 שאלה 22 מהמאגר 801 
 שאלה 23 מהמאגר 801 
 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
שאלה 24 מהמאגר 801 
 שאלה 29 מהמאגר 801 
 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
שאלה 35 מהמאגר 801 
    
 לרכישת הקורס המלא  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
           

3. 
               שאלה 28 ופתרון מלא      שאלה 29 ופתרון מלא      שאלה 30 ופתרון מלא     שאלה 31 ופתרון מלא      שאלה 32 ופתרון מלא      שאלה 33 ופתרון מלא      שאלה 34 ופתרון מלא  
 שאלה 8 מהמאגר 801 
 שאלה 10 מהמאגר 801 
 שאלה 19 מהמאגר 801 
 שאלה 25 מהמאגר 801 
 שאלה 30 מהמאגר 801 
 שאלה 31 מהמאגר 801 
 שאלה 32 מהמאגר 801
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
           
 

 

              
 שאלה 35 ופתרון מלא שאלה 36 ופתרון מלא שאלה 37 ופתרון מלא שאלה 38 ופתרון מלא שאלה 39 ופתרון מלא שאלה 40 ופתרון מלא שאלה 41 ופתרון מלא  
 שאלה 33 מהמאגר 801 
 שאלה 36 מהמאגר 801 
 שאלה 37 מהמאגר 801 
 שאלה 38 מהמאגר 801 
 שאלה 39 מהמאגר 801 
 שאלה 40 מהמאגר 801 
 שאלה 41 מהמאגר 801 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
         
 

 

              
 שאלה 42 ופתרון מלא שאלה 43 ופתרון מלא            
 שאלה 42 מהמאגר 801 
 שאלה 43 מהמאגר 801 
            
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא            
                

           סוף התרגול בספר דיגיטלי "בעיות מילוליות" .

בהצלחה!!!

 מספר השאלות בתרגול: 43 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • פתרון בעיות מילוליות, משוואות בשני נעלמים, משוואות בנעלם אחד, משוואות ממעלה ראשונה,
  מערכת משוואות, בעיות מילוליות קניה ומכירה, בעיות קניה ומכירה, בעיית קניה ומכירה, שינוי באחוזים
  בעיות מילוליות בגרות, בגרות במתמטיקה 3 יחידות 801 בעיות מילוליות, בעיות מילוליות בגרות 801,
 • בעיות מילוליות, שאלות מילוליות, בעיות מילוליות מסוג קנייה ומכירה, שאלות עם שרשרת שינויים באחוזים,
  אחוזים, שאלות עם שני שחקנים, שאלות שבהם נעזרים בטבלה עם נוסחה, משוואות,
  משתנה עזר, טבלאות המתבססות על הנוסחה, טבלאות המתבססות על נוסחאות
 • שרשרת שינויים באחוזים, משוואות בשני נעלמים, שאלון 801, חישוב אחוזים, בעיות אחוזים,
  פתרון משוואות, משוואה בשני נעלמים, משוואות ממעלה שניה, תרגילי משוואות

ידע מקדים נדרש: שיעור 6: בעיות מילוליות
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)