לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

             חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      סיכום של כל הנושא הנוכחי
   מאגר משרד החינוך 
 
 חינם חינם 
       להלן הפתרונות המלאים

חלק 1 - 

               שאלה 1 ופתרון מלא      שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא      שאלה 6 ופתרון מלא      שאלה 7 ופתרון מלא  
 חינם חינם חינם חינם  חינם  חינם   חינם  
           
   

 

            
 שאלה 8 ופתרון מלא שאלה 9 ופתרון מלא שאלה 10 ופתרון מלא שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא שאלה 13 ופתרון מלא     שאלה 14 ופתרון מלא  
 חינם   חינם חינם  חינם  חינם  חינם חינם   
         

חלק 2 - 


1. 
               שאלה 15 ופתרון מלא      שאלה 16 ופתרון מלא      שאלה 17 ופתרון מלא      שאלה 18 ופתרון מלא      שאלה 19 ופתרון מלא
 שאלה 16
מהמאגר 801
 שאלה 17
מהמאגר 801
 שאלה 18
מהמאגר 801
 
 שאלה 19
מהמאגר 801
 
 שאלה 20
מהמאגר 801
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
       

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

 שאלה 20 ופתרון מלא  שאלה 21 ופתרון מלא  שאלה 22 ופתרון מלא שאלה 23 ופתרון מלא שאלה 24 ופתרון מלא שאלה 25 ופתרון מלא שאלה 26 ופתרון מלא
 שאלה 58
מהמאגר 801
 
 שאלה 60
מהמאגר 801
 
 שאלה 37
מהמאגר 801
 
 שאלה 43
מהמאגר 801
 
 שאלה 44
מהמאגר 801
 
 שאלה 23
מהמאגר 801
 
 שאלה 27
מהמאגר 801
 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         
     

 

        
 שאלה 28 ופתרון מלא שאלה 27 ופתרון מלא שאלה 29 ופתרון מלא שאלה 30 ופתרון מלא      
 שאלה 2
מהמאגר 801
  
   שאלה 14
מהמאגר 801
 
 שאלה 8
מהמאגר 801
 
      
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא      
            
2. 
             שאלה 31 ופתרון מלא      שאלה 32 ופתרון מלא     שאלה 33 ופתרון מלא  
 שאלה 11
מהמאגר 801
 
 שאלה 51
מהמאגר 801
 
 שאלה 55
מהמאגר 801
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
        
3. 
               שאלה 34 ופתרון מלא      שאלה 35 ופתרון מלא      שאלה 36 ופתרון מלא      שאלה 37 ופתרון מלא     שאלה 38 ופתרון מלא      שאלה 39 ופתרון מלא      שאלה 40 ופתרון מלא ניתן לדלג על קובץ זה  
 שאלה 4
מהמאגר 801
 
 שאלה 5
מהמאגר 801
 
 שאלה 31
מהמאגר 801
 שאלה 49
מהמאגר 801
 
 שאלה 52
מהמאגר 801
 
 שאלה 53
מהמאגר 801
 
 שאלה 29
מהמאגר 801
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
              
4. 
               שאלה 41 ופתרון מלא      שאלה 42 ופתרון מלא      שאלה 43 ופתרון מלא      שאלה 44 ופתרון מלא      שאלה 45 ופתרון מלא      שאלה 46 ופתרון מלא      שאלה 47 ופתרון מלא  
 שאלה 6
מהמאגר 801
 
 שאלה 12
מהמאגר 801
 
 שאלה 21
מהמאגר 801
 
 שאלה 26
מהמאגר 801
 שאלה 36
מהמאגר 801
 
 שאלה 45
מהמאגר 801
 
 שאלה 50
מהמאגר 801
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
           
                
                
 שאלה 48 ופתרון מלא              
 שאלה 57
מהמאגר 801
 
              
 לרכישת הקורס המלא              
               
5. 
               שאלה 49 ופתרון מלא      שאלה 50 ופתרון מלא      שאלה 51 ופתרון מלא      שאלה 52 ופתרון מלא      שאלה 53 ופתרון מלא      שאלה 54 ופתרון מלא  
 שאלה 15
מהמאגר 801
 שאלה 22
מהמאגר 801
 שאלה 35
מהמאגר 801
 
 שאלה 54
מהמאגר 801
 
 שאלה 13
מהמאגר 801
 
 שאלה 46מהמאגר 801   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
          
6. 
               שאלה 55 ופתרון מלא      שאלה 56 ופתרון מלא      שאלה 57 ופתרון מלא      שאלה 58 ופתרון מלא      שאלה 59 ופתרון מלא      שאלה 60 ופתרון מלא      שאלה 61 ופתרון מלא  
 שאלה 24
מהמאגר 801
 
 שאלה 28
מהמאגר 801
 שאלה 30
מהמאגר 801
 
 שאלה 42
מהמאגר 801
 
 שאלה 47
מהמאגר 801
 
 שאלה 48
מהמאגר 801
 
 שאלה 56
מהמאגר 801
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
           7. 
               שאלה 62 ופתרון מלא      שאלה 63 ופתרון מלא      שאלה 64 ופתרון מלא      שאלה 65 ופתרון מלא      שאלה 66 ופתרון מלא      שאלה 67 ופתרון מלא      שאלה 68 ופתרון מלא  
 שאלה 1
מהמאגר 801
 
 שאלה 7
מהמאגר 801
 
 שאלה 9
מהמאגר 801
 
 שאלה 3
מהמאגר 801
 
 שאלה 38
מהמאגר 801
 
 שאלה 39
מהמאגר 801
 שאלה 40
מהמאגר 801
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
           
                
                
 שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא            
 שאלה 41
מהמאגר 801
 
 שאלה 59
מהמאגר 801
 
            
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא            
              
8. 
              שאלה 71 ופתרון מלא      שאלה 72 ופתרון מלא      שאלה 73 ופתרון מלא ניתן לדלג על קובץ זה         שאלה 74 ופתרון מלא         שאלה 75 ופתרון מלא      שאלה 76 ופתרון מלא  
 שאלה 32
מהמאגר 801
 
 שאלה 33
מהמאגר 801
 
 שאלה 34
מהמאגר 801
 
 שאלה 62
מהמאגר 801
 
 שאלה 25
מהמאגר 801
 
 שאלה 61
מהמאגר 801
 
  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
          


         סוף התרגול בספר דיגיטלי "גיאומטריה אנליטית" .

בהצלחה!!!

 


מספר השאלות בתרגול: 76 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
 • גיאומטריה אנליטית תרגילים, גאומטריה אנליטית, אנליטית, אמצע קטע, גיאומטריה אנליטית ,
  מציאת משוואת ישר , נקודת חיתוך בין שני ישרים, אמצע הקטע, נקודת חיתוך בין ישר לצירים,
  נקודת חיתוך ,נקודות החיתוך של הישר, משוואת ישר, משוואת הישר, מערכת צירים, משוואה ממעלה ראשונה
 • משוואות עם נעלם אחד, שתי משוואות עם שני נעלמים, מערכת משוואות, מציאת שיפוע של ישר ,
  מציאת משוואת ישר על פי שיפוע, מציאת מרחק בין שתי נקודות, מציאת ישר לפי שתי נקודות,
  שיפוע הישר, שיפוע, שיפוע של ישר על פי 2 נקודות, משוואת הישר, שיפוע הישר, מרחק בין 2 נקודות
 • אמצע קטע, קצה קטע, נקודת חיתוך בין ישר לצירים, נקודת חיתוך בין שני ישרים, נקודות החיתוך של הישר,
  נקודת החיתוך של הישרים, מציאת משוואת הישר, שטח משולש, משוואת הישר, חישוב שטח המקבילית, מקבילית ,מרובע ,שטח המלבן, היקף המלבן, אלכסון, היקף מעוין, שטח מעוין, היקף ריבוע
 • שטח ריבוע, מציאת שיפוע הישר, שטח מקבילית, שטח טרפז, היקף משולש, שטח מלבן, חישוב שטח משולש, מרחק בין 2 נקודות, בגרויות במתמטיקה, שאלון 801

ידע מקדים נדרש: שיעור 8: גיאומטריה אנליטית
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)