לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

 הנתיב לדף הנוכחי:  שאלון 004   שאלון 804>>  נושא 5: אינטגרלים 

 

תלמיד 804 הינך נמצא ב-     תלמיד 004, הינך נמצא ב-  

נושא 9: אינטגרלים

                   

שאלון 004

נושא 5: אינטגרלים 

להלן תפריט התרגולים עבור תלמידי שאלון 004:

שיעור 5.1: חישוב שטחים (אינטגרלים) פונקציה פולינום מנה ושורש

תרגול 5.1: חישוב שטחים (אינטגרלים) פונקציה פולינום, מנה ושורש

תרגול 5.2: חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגרתמית

תרגול 5.3: מציאת פונקציה על פי נגזרתה